วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป
ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันเวลา สถานที่ กิจกรรม
1 วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม หน้าองค์พระใหญ่ สมเด็จพระกะกุสันโธ
 • ๐๖.๓๐ น. มีพิธีสมาทานศีล ถวายทาน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 • ๐๘.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญ ๒
2

งานบำเพ็ญกุศล บุรพาจารย์ พระครูอุภัยภาดาทร ( หลวงพ่อขอม )

วันที่วันที่ ๖ - ๗ มกราคม หอกลาง ที่ไว้สรีระหลวงพ่อขอม
 • วันที่ 6 โครงการแขนงพุทธศาสน์ชิงทุนการศึกษาหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัว สำหรับนักเรียน
  • รายการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
  • รายการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
  • ายการประกวดมารยาทและศาสนพิธี
  • รายการเรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • รายการประกวดบรรยายธรรม
 • วันที่ 7
  • แจกรางวัลทุนการศึกษา โครงการแขนงพุทธศาสน์
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตร ทอดผ้าไตรจีวร
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆ์ ๒๕๐ รูป
  • พิธีถวายผ้าป่าอุทิศถวายหลวงพ่อขอม
3 วันมาฆบูชา วันเพ็ญกลางเดือน ๓ ศาลาการเปรียญ ๒
 • เวลาเช้า ๐๘.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร สมาทานศีล มีพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญ ๒ พิธีรักษาอุโบสถศีลปฏิบัติธรรม
 • กลางคืน ๒๐.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนรอบ สมเด็จพระพุทธโคดม
4 วันตรุษไทย แรม ๑๔ - ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ และขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ศาลาการเปรียญ ๒
 • เวลาเช้า ๐๘.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร สมาทานศีล มีพระธรรมเทศนา ทั้ง ๓ วัน
5 วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓- ๑๔- ๑๕- ๑๖ เมษายน ศาลาการเปรียญ ๒ และสรงน้ำพระ
 • เวลาเช้าทำบุญตักบาตร มีพระธรรมเทศนา ทุกวัน มีการก่อพระเจดีย์ทราย ตั้งอัฐิรวมญาติ
 • วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น. ประเพณีสรงน้ำพระ
6 วันวิสาขบูชา วันเพ็ญกลางเดือน ๖ ศาลาการเปรียญ ๒
 • เทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญ ๒
 • พิธีห่มผ้าพระใหญ่ ทั้ง ๒ องค์
 • พิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ถึง วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิง)
7 วันอัฏฐมีบูชา วันแรม ๘ ค่ำ เดือน๖ ศาลาการเปรียญ ๒
 • เทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญ ๒
 • เวลา ๑๔.๐๐ น. มีพิธีเวียนเทียน ที่เขาถวายเพลิง
8 วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา วันเพ็ญกลางเดือน ๘    ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ แรม ๑ ค่ำ ศาลาการเปรียญ ๒
 • วลาเช้าทุกวัน ทำบุญตักบาตรสมาทานศีล มีพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญ ๒
 • มีพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา พิธีรักษาอุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม
 • วันกลางเดือน กลางคืนเวลา ๒๐.๐๐ น. มีพิธีเวียนเทียนรอบสมเด็จพระพุทธโคดม
 • แรม ๑ ค่ำ เดือน เวลาเช้าพิธี ถวายพุ่ม ผ้าอาบน้ำฝน ( วัสสิกสาฎก )
 • เวลาเย็นพระ ภิกษุสงฆ์ และสามเณร อธิษฐาน เข้าพรรษา
9 วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ศาลาการเปรียญ ๒
 • เวลา เช้า ทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพร ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ
10 วันงานให้ทาน ( ประเพณีทิ้งกระจาด ) ขึ้น ๑๔ – ๑๕ ค่ำ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ เวทีทิ้งทาน
 • งานประเพณีทิ้งทานประจำปี งาน ๓ วัน ๓ คืน
 • กลางคืนมีมหรสพทุกคืน
 • ทิ้งทานแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
11 วันสารทไทย แรม ๑๔ – ๑๕ เดือน ๑๐ และ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ศาลาการเปรียญ ๒
 • เวลาเช้าทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ( อุโบสถศีล ) มีพระธรรมเทศนา ทุกวัน
 • แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ประเพณีฉลอง พระใหม่
12 วันอาสาฬหบูชา ออกพรรษา ขึ้น ๑๔ – ๑๕ ค่ำ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ศาลาการเปรียญ ๒
 • เวลาเช้าทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ( อุโบสถศีล ) มีพระธรรมเทศนา ทุกวัน
 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์เข้าอุโบสถทำปวารณากรรม ออกพรรษา
 • เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดออกบิณฑบาตรอบอุโบสถ ประเพณีพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ข้าวสารอาหารแห้ง เสร็จแล้วพระภิกษุสงฆ์ขึ้นศาลา
 • วันแรม ๑ ค่ำ ประเพณีพิธีถวายพุ่มไม้ชะลอม และผ้าจำนำพรรษา ( วัสสาวาสิกา )
13 งานอบรม นักธรรมชั้น โท - เอก ก่อนสอบ เริ่มวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ศาลาการเปรียญ ๒
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร เช้า เพล น้ำปานะ ตลอดโครงการ ๑๓ วัน
14 งานลอยกระทง ขึ้น ๑๔ – ๑๕ และแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ริมคลองพระยาบรรลือ / สระใหญ่ในวัด
 • งานประเพณีประจำปีงาน ๓ วัน ๓ คืน
 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์เข้าอุโบสถทำปวารณากรรม ออกพรรษา
 • วันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ กลางคืน มีพิธีลอยกระทง มหรสพ ทั้ง ๓ คืน
มีการทำบุญตักบาตร ทุกวันพระตลอดปี สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา

ประมวลภาพกิจกรรม

สวดมนต์ข้ามปีทำบุญตักบาตรปีใหม่6 ม.ค. แขนงพุทธศาสน์7 ม.ค. บำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อขอม11 กุมภาพันธ์ ทำบุญเวียนเทียนวันมาฆบูชาตรวจสิ่งแสวดล้อมวัดวัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service