วัดไผ่โรงวัว

8 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญร่วมน้อมบูชาคุณทำบุญเช้า ณ ศาลา 2 ร่วมเวียนเทียนที่องค์สมเด็จพระพุทธโคดม เวลา 20.00 น. วันมาฆบูชา ณ วัดไผ่โรงวัว

แผนที่การเดินทาง

กองงานเลขา

พระอาจารย์สมชาย มนาโป โทรศัพท์ :087-066-8164 Email : manapro@watpai.com

งานหารายได้

งานการเงินและบัญชี

งานรักษาความสะอาดและการดูแลสวน

งานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service