วัดไผ่โรงวัว

8 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญร่วมน้อมบูชาคุณทำบุญเช้า ณ ศาลา 2 ร่วมเวียนเทียนที่องค์สมเด็จพระพุทธโคดม เวลา 20.00 น. วันมาฆบูชา ณ วัดไผ่โรงวัว
กระดานข่าว

การจัดงานทอดกฐินสามัคคี โดย ศิษย์เก่าโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ตั้งองค์กฐิน วันเสาร์ที่ 26 -วันอาทิตย์ที่ 27 - เวลา 09.00 น. แห่องค์ผ้ากฐินและต้นบุญรอบอุโบสถ - เวลา 10.00 น. ทำพิธีทอดกฐิน ณ ศาลาการเปรียญ 2 - เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เป็นการฉลอง เสร็จแล้วให้พระภิกษุไปร่วมกรานกฐินพร้อมกันที่พระอุโบสถ

ประกาศ

ประกาศวัดไผ่โรงวัว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างกุฏิสงฆ์ (อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น) วัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารกุฎิสงฆ์(อาคาร ค.ส.ล.๒ ชั้น) พร้อมห้องน้ำ ราคากลางของงานงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ - ก่อสร้างอาคารกุฏิสงฆ์ (อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น) ขนาดกว้าง ๕.๒๕ เมตร ยาว ๓๓.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ตั่งแต่วันที่ ๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๗ – ๐๖๖ ๘๑๖๔ พระสมชาย มนาโป และสำนักงานร้านค้าวัดไผ่โรงวัว ประกาศ ณ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรม

วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๒ นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ธรรมศึกษา สอบวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ธรรมศึกษา (สำหรับ กศน.)Jun 10, 2019

VDO วันวาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ สวมพระเกศ
งานทิ้งทาน กลางเดือน ๙ ปี ๒๕๕๙
เสียงธรรม
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๑
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๒

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service