วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป
กระดานข่าว

ประกาศ

เนื่องจากสถนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซื่งมีการระบาดเข้ามาในพื้นที่ ตำบลบางตาเถร ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)วัดไผ่โรงวัว จึงขอยกเลิกการทำบุญทุวันพระ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.256 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 จะเริ่มทำบุญตักบาตรเป็นปกติในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ต้องดูสถานการณ์ก่อน

กิจกรรม

VDO วันวาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ สวมพระเกศ
งานทิ้งทาน กลางเดือน ๙ ปี ๒๕๕๙
เสียงธรรม
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๑
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๒

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service